fbpx

Bæredygtig tankegang

Bæredygtighed indgår som en naturlig del i alle overvejelser og processer, når Akvaponisk Have bygger et dyrkningssystem hos dig.

Akvaponi som dyrkningsmetode er i sig selv bæredygtigt, da systemet er et lukket kredsløb næsten uden spild. Men derfor har Akvaponisk Have stadig et ansvar for, at systemet bliver designet og bygget på en måde, der minimerer energiforbrug og belastning af nærmiljøet.

I designprocessen bliver der taget højde for, at der kun skal bruges én pumpe til at føre vand rundt i systemet. En energivenlig pumpe løfter vand op i den nødvendige højde, hvorefter tyngdekraften får lov at føre vandet forbi planternes rødder og resten af vejen tilbage til pumpen. Det minimerer udslippet af drivhusgasser og holder dine omkostninger til strøm nede.

Dyrkning behøver ikke være en pladskrævende aktivitet. Faktisk er det, når man dyrker i vand muligt, at stable grøntsagerne så man kan producere rigtig meget på begrænset plads. Det demonstrerer Akvaponisk Have med vertikale systemdesign, som åbner op for, at kommerciel grøntsagsproduktion har en fremtid inden for bygrænsen. Produktion af fødevarer så tæt på forbrugeren forkorter transporttiden, mindsker CO2-udledning og partikelfourening fra lastvogne. I sidste ende sikrer det også forbrugeren et friskere og sundere produkt, der indeholder flere vitaminer.

Sundhed og sikkerhed i fokus

Man kan bygge et akvaponisk system af en lang række forskellige materialer. Det vigtigste for dig, og de som spiser dine grøntsager, er sikkerhed og sundhed. Derfor benyttes der i systemer fra Akvaponisk Have kun materialer, som er fødevaregodkendte.
Når du ser afløbsrør og kloakrør i designet, er det ikke af den giftige PVC, du kender fra gamle rør. Derimod er rørene lavet af den genanvendelige, og fødevaregodkendte, plasttype, PP. Ligeledes bruges der også kun tanke og tønder, som tidligere har indeholdt fødevarer.

Det er afgørende, at dine grøntsager dyrkes med mindst muligt belastning af jorden omkring systemet. Derfor bygges dit akvaponiske system af naturligt træ, som ikke er behandlet med svampebekæmpelsesmidler. Akvaponisk Have ønsker ikke at bidrage til forurening af grundvand eller vandløb, hverken med gift eller kvælstof.  

Dyrkning i lukkede systemer uden jord

Selvom du, med dit system fra Akvaponisk Have, ikke bruger jord til dyrkningen, får dine planter alt, hvad de behøver. Næringstofferne findes i vand, som pumpes forbi planternes rødder. Der er to metoder for, hvordan man kan tilføre næring til vandet.

Den ene er hydroponi, hvor man tilfører en kemisk og letopløselig gødningsblanding direkte i vandet. Det kommer med mange fordele, men er ikke så bæredygtig som mulighed nummer to, akvaponi. Her tilfører fisk naturligt gødning til vandet, ligesom gylle spredes på en mark.

Mere dybdegående information om metoderne kan findes på siderne om hydroponi og akvaponi.   

Uanset hvilken metode du vælger at dyrke med, vil dine grøntsager blive dyrket i et lukket kredsløb. Det betyder, at det er det samme vand, der cirkulerer rundt i dit system igen og igen.
Det kan spare dig for meget besvær og reducerer dit vandforbrug med op til 90 % sammenlignet med landbrug, hvor grøntsager dyrkes i jorden. 

Undgå samtidig at kvælstofforbindelser siver ned i jorden omkring dit system. De kan have skadelig effekt på natur og drikkevand.

Akvaponisk Have tror på, at miljøhensyn og omtanke har en plads i moderne fødevareproduktion.