fbpx

Et produktivt økosystem

Akvaponi, eller på engelsk aquaponics, er en kombination af to ting: Hydrokultur, hvor planter dyrkes i vand, og akvakultur, som vi kender det fra eksempelvis dambrug.
Man kan sige, at akvaponi er en kontrolleret efterligning af naturen selv. Denne kombination er nemlig et næsten lukket økosystem, hvor fisk, nyttige bakterier og planter, lever ved hjælp af hinanden.

Metoden bygger på økologiske grundprincipper, der sikrer både en effektiv og miljømæssig skånsom produktion af næsten al slags grønt. Salater, krydderurter, kål og spiselige blomster er bare nogle af de ting, der kan dyrkes i et akvaponisk system, men der er også set eksempler, hvor man har dyrket bær, frugttræer og ingefær.

I de fleste tilfælde opdrættes også gode spisefisk. Fisk er, efter insekter, det mest bæredygtige protein, vi kan producere.

Minimalt input skaber bæredygtighed

Akvaponi handler om genanvendelse og at nedsætte sit input til det højst nødvendige: Vand, lidt energi og fiskefoder.

Vand tilføres i et bassin eller beholder, som fiskene kan leve i. Det samme vand gøder de planter, som dyrkes i systemet, og for at nå til planternes rødder, må vandet ledes af en eldrevet pumpe. For at sikre at fiskene trives, må de naturligvis fodres med fiskefoder.

Næringsrig vand kan bland andet ledes i plastrør som disse

Akvaponi – kort fortalt

Fiskefoderet indeholder forskellige mineraler og kvælsstofforbindelser, som i sidste ende skal gøde de planter, man vil dyrke i sit akvaponiske system.

Før disse næringsstoffer er tilgængelige for planterne, skal de opløses i vandet. Den mest effektive måde at gøre det på, er at lade fiskefoderet passere gennem en fisk, som sørger for, at det nedbrydes til slam med helt små partikler. Disse partikler kan let opløses i vand.

Udfordringen her er, at fækalier fra fisk indeholder store mængder af kvælstofforbindelsen ammoniak. Ammoniak er giftig for fiskene – selv i meget små mængder. Samtidig har planter ikke mulighed for at optage det. Det giver en ophobning af det giftige stof, og kan slå alle fiskene ihjel på få dage.

Heldigvis findes der bakterier, som naturligt bliver tiltrukket, når der er ammoniak i vandet. De bakterier kan omdanne den giftige ammoniak til en anden kvælstofforbindelse – nitrit.

Nitrit er for fiskene også giftigt, og også her kan selv små koncentrationer udrydde en hel bestand. Men ligesom tilfældet med ammoniak, vil nitrit også tiltrække gavnlige bakterier. Disse bakterier omdanner nitrit til en tredje kvælstofforbindelse, nemlig nitrat.

Denne proces kaldes nitrogenkredsløbet og kan illustreres med denne figur

Nitrat er kun giftigt for fisk i meget høje koncentrationer, og er den eneste forbindelse af kvælstof, der kan optages af planterne. Nitrat er gavnligt i et akvaponisk system, fordi det er den primære næring for alle slags planter.

Omvendt ønsker man ikke, at koncentrationen bliver alt for høj. Det kan stresse fiskene. Men når den nitratholdige vand ledes forbi planternes rødder, optager plantene, hvad de skal bruge, og på den måde renses vandet. Herefter ledes vandet tilbage til tanken med fisk.

Produktet af den samlede proces? Sunde og bæredygtige fødevarer, som smager pragtfuldt.

For meget at læse? Se denne korte video og få et godt overblik.