fbpx

Akvaponi er dyrkning uden jord

Det sikrer dig en flot høst af grøntsager i højeste kvalitet - produceret med omtanke og respekt for naturen.

Dyrkning i vand

Planterne får den nødvendige næring fra fisk. Affaldsstoffer, som fisken udskiller, opløses i vand og fungerer som gødning, der ledes forbi planternes rødder.

Sunde og hurtigt voksende grøntsager

Grøntsagerne er sprængtfyldt med vitaminer og fantastisk smag. Optimale vækstbetingelser gør, at dit grønt bliver større og vokser hurtigere end ved dyrkning i jord.

Urban farming

Vertikal dyrkning sikrer optimal udnyttelse af selv små områder i byen. Grøntsagsproduktionen tæt på forbrugeren nedbringer transportdistancen, mindsker luftfourening og udledning af CO2.

Ingen kvælstofudledning og lavere vandforbrug

Det samme vand cirkulerer rundt i et lukket økosystem. Derfor bruges der 90 % mindre vand, og nærmiljøet belastes ikke af kvælstoffourening som ved dyrkning i jord.

Bæredygtigt protein

Sammenspillet mellem planter og fisk resulterer i produktion af sunde spisefisk uden tungmetaller eller mikroplast. Kød fra fisk opdrættet på land er en meget bæredygtig proteinkilde.

Om Akvaponisk Have 

Akvaponisk Have startede som et projekt, der skulle oplyse om nye og mere bæredygtige metoder at dyrke grøntsager på. Fokus var på de jordløse metoder: Hydroponi og akvaponi. I 2017 byggedes et lille hydroponisk system der demonstrerede, at det er muligt at dyrke 28 planter på en kvadratmeter – helt uden jord.
I slutningen af året blev Akvaponisk Have registreret som virksomhed, og byggeriet af et større akvaponisk dyrkningssystem blev igangsat. Det var meningen, at systemet skulle forsyne kvalitetsbevidste forbrugere i Kolding med lækre salater, krydderurter og kål. Imidlertid blev det sådan, at systemet kom til at fungere som en demonstrationsmodel, som siden opførelse har været besøgt af flere grupper mennesker: Folkeskoleelever, universitetsstuderende, haveinteresserede pensionister, politikere og spirende iværksættere.

I år 2019 har fokus flyttet sig væk fra egenproduktion og salg af grøntsager. Akvaponisk Have beskæftiger sig nu med konsultation, design, salg og opførelse af brugertilpassede akvaponiske systemer til private, institutioner og erhverv.
I led med visionen om fortsat at øge kendskabet til akvaponi afholder iværksætter og ejer Magnus Sønderby foredrag om dyrkningsmetoden, og hvordan man selv kommer i gang med akvaponi i baghaven.

Fra år 2021 vil det være muligt at arrangere workshops, hvor flere deltagere sammen vil blive undervist i opførelse og drift af akvaponiske dyrkningssystemer.

Team

Magnus Sønderby

Ejer

Virksomheden drives af 30-årige Magnus, som fandt interessen for bæredygtig grøntsagsproduktion gennem dokumentarer og YouTube-videoer.
Han er uddannet i markedsføring, og har altid interesseret sig for natur og biologi.

Kontakt og salg

Går du med tanker om selvforsyning i hjemmet - eller i din restaurant? Arbejder du med formidling på en institution, og vil du undervise i bæredygtighed? Du kan altid fange Magnus fra Akvaponisk Have på telefon og e-mail. Så tager vi en snak om dine ønsker og finder den bedst mulige løsning til dig.

Mobil & email
Magnus Sønderby
+45 22 24 93 03
magnus@akvaponiskhave.dk

Kontakt os